marimo
Fate Stay Night Unlimited Blade Works ตอนที่ 00-25+ตอนจบอีกแบบ จบ พากย์ไทย
Fate Stay Night Unlimited Blade Works ตอนที่ 00-25+ตอนจบอีกแบบ จบ พากย์ไทย
  •  เข้าชม : 290 ครั้ง
  •  ปีที่ฉาย : 2014
  •  แฟนซับ/เครดิต : Tiga

เรื่องย่อ 
ในบท Fate จะกล่าวถึงเซเบอร์ที่เป็นตัวละครหลัก ในบท Unlimited Blade Works จะกล่าวถึงรินซึ่งเป็นตัวละครหลัก แต่เนื้อเรื่องจะมุ่งประเด็นไปที่ตัวตนของข้ารับใช้ของเธอ อาเชอร์ มากกว่า และในบท Heaven&Feel จะกล่าวถึงอดีตอันเลวร้ายของซากุระ และยังเชื่อมต่อไปถึงเนื้อเรื่องของ เฟท/ฮอลโลว์ อทาราเซีย อีกด้วย ส่วนเนื้อเรื่องในแอนิเมชันจะเป็นการนำเนื้อเรื่องทั้ง 3 มารวมกัน และเน้นหนักไปที่บท Fate มากกว่าบทอื่นๆ

WATCH ONLINE

Fate Stay Night Unlimited Blade Works ตอนที่ 00 พากย์ไทย | สำรองตอน 00 พากย์ไทย

Fate Stay Night Unlimited Blade Works ตอนที่ 01 พากย์ไทย | สำรองตอน 01 พากย์ไทย

Fate Stay Night Unlimited Blade Works ตอนที่ 02 พากย์ไทย | สำรองตอน 02 พากย์ไทย

Fate Stay Night Unlimited Blade Works ตอนที่ 03 พากย์ไทย | สำรองตอน 03 พากย์ไทย

Fate Stay Night Unlimited Blade Works ตอนที่ 04 พากย์ไทย | สำรองตอน 04 พากย์ไทย

Fate Stay Night Unlimited Blade Works ตอนที่ 05 พากย์ไทย | สำรองตอน 05 พากย์ไทย

Fate Stay Night Unlimited Blade Works ตอนที่ 06 พากย์ไทย | สำรองตอน 06 พากย์ไทย

Fate Stay Night Unlimited Blade Works ตอนที่ 07 พากย์ไทย | สำรองตอน 07 พากย์ไทย

Fate Stay Night Unlimited Blade Works ตอนที่ 08 พากย์ไทย | สำรองตอน 08 พากย์ไทย

Fate Stay Night Unlimited Blade Works ตอนที่ 09 พากย์ไทย | สำรองตอน 09 พากย์ไทย

Fate Stay Night Unlimited Blade Works ตอนที่ 10 พากย์ไทย | สำรองตอน 10 พากย์ไทย

Fate Stay Night Unlimited Blade Works ตอนที่ 11 พากย์ไทย | สำรองตอน 11 พากย์ไทย

Fate Stay Night Unlimited Blade Works ตอนที่ 12 พากย์ไทย | สำรองตอน 12 พากย์ไทย

Fate Stay Night Unlimited Blade Works ตอนที่ 13 พากย์ไทย | สำรองตอน 13 พากย์ไทย

Fate Stay Night Unlimited Blade Works ตอนที่ 14 พากย์ไทย | สำรองตอน 14 พากย์ไทย

Fate Stay Night Unlimited Blade Works ตอนที่ 15 พากย์ไทย | สำรองตอน 15 พากย์ไทย

Fate Stay Night Unlimited Blade Works ตอนที่ 16 พากย์ไทย | สำรองตอน 16 พากย์ไทย

Fate Stay Night Unlimited Blade Works ตอนที่ 17 พากย์ไทย | สำรองตอน 17 พากย์ไทย

Fate Stay Night Unlimited Blade Works ตอนที่ 18 พากย์ไทย | สำรองตอน 18 พากย์ไทย

Fate Stay Night Unlimited Blade Works ตอนที่ 19 พากย์ไทย | สำรองตอน 19 พากย์ไทย

Fate Stay Night Unlimited Blade Works ตอนที่ 20 พากย์ไทย | สำรองตอน 20 พากย์ไทย

Fate Stay Night Unlimited Blade Works ตอนที่ 21 พากย์ไทย | สำรองตอน 21 พากย์ไทย

Fate Stay Night Unlimited Blade Works ตอนที่ 22 พากย์ไทย | สำรองตอน 22 พากย์ไทย

Fate Stay Night Unlimited Blade Works ตอนที่ 23 พากย์ไทย | สำรองตอน 23 พากย์ไทย

Fate Stay Night Unlimited Blade Works ตอนที่ 24 พากย์ไทย | สำรองตอน 24 พากย์ไทย

Fate Stay Night Unlimited Blade Works ตอนที่ 25 พากย์ไทย | สำรองตอน 25 พากย์ไทย

Fate Stay Night Unlimited Blade Works ตอนจบอีกแบบ พากย์ไทย | สำรองตอน ตอนจบอีกแบบ พากย์ไทย

ประเภท :
Action Fantasy Magic Supernatural