marimo
Yu-Gi-Oh! GX 1st Season เกมกลคนอัจฉริยะ ภาค 1 ตอนที่ 1-52 จบภาคแรก พากย์ไทย
Yu-Gi-Oh! GX 1st Season เกมกลคนอัจฉริยะ ภาค 1 ตอนที่ 1-52 จบภาคแรก พากย์ไทย
  •  เข้าชม : 711 ครั้ง
  •  ปีที่ฉาย : 2008
  •  แฟนซับ/เครดิต : Rose Media & Entertainment

เนื้อเรื่องย่อ ย้อนในสมัยอียิปต์โบราณเกมที่เรียกกันว่า"เกมแห่งความมืด"เกมที่ใช้เพื่อทำนายอนาคตแต่ว่ามีเด็กหนุ่มคนหนึ่งสามารถแก้ปริศนาของตัวต่อพันปีได้ เขาจึงได้ในเป็นผู้สืบทอดแสงสว่างและความมืดและได้รับขนานนามว่า"ยูกิโอ

WATCH ONLINE

Yu-Gi-Oh! GX 1st Season เกมกลคนอัจฉริยะ ภาค 1 ตอนที่ 01 พากย์ไทย | สำรองตอน 01 พากย์ไทย

Yu-Gi-Oh! GX 1st Season เกมกลคนอัจฉริยะ ภาค 1 ตอนที่ 02 พากย์ไทย | สำรองตอน 02 พากย์ไทย

Yu-Gi-Oh! GX 1st Season เกมกลคนอัจฉริยะ ภาค 1 ตอนที่ 03 พากย์ไทย | สำรองตอน 03 พากย์ไทย

Yu-Gi-Oh! GX 1st Season เกมกลคนอัจฉริยะ ภาค 1 ตอนที่ 04 พากย์ไทย | สำรองตอน 04 พากย์ไทย

Yu-Gi-Oh! GX 1st Season เกมกลคนอัจฉริยะ ภาค 1 ตอนที่ 05 พากย์ไทย | สำรองตอน 05 พากย์ไทย

Yu-Gi-Oh! GX 1st Season เกมกลคนอัจฉริยะ ภาค 1 ตอนที่ 06 พากย์ไทย | สำรองตอน 06 พากย์ไทย

Yu-Gi-Oh! GX 1st Season เกมกลคนอัจฉริยะ ภาค 1 ตอนที่ 07 พากย์ไทย | สำรองตอน 07 พากย์ไทย

Yu-Gi-Oh! GX 1st Season เกมกลคนอัจฉริยะ ภาค 1 ตอนที่ 08 พากย์ไทย | สำรองตอน 08 พากย์ไทย

Yu-Gi-Oh! GX 1st Season เกมกลคนอัจฉริยะ ภาค 1 ตอนที่ 09 พากย์ไทย | สำรองตอน 09 พากย์ไทย

Yu-Gi-Oh! GX 1st Season เกมกลคนอัจฉริยะ ภาค 1 ตอนที่ 10 พากย์ไทย | สำรองตอน 10 พากย์ไทย

Yu-Gi-Oh! GX 1st Season เกมกลคนอัจฉริยะ ภาค 1 ตอนที่ 11 พากย์ไทย | สำรองตอน 11 พากย์ไทย

Yu-Gi-Oh! GX 1st Season เกมกลคนอัจฉริยะ ภาค 1 ตอนที่ 12 พากย์ไทย | สำรองตอน 12 พากย์ไทย

Yu-Gi-Oh! GX 1st Season เกมกลคนอัจฉริยะ ภาค 1 ตอนที่ 13 พากย์ไทย | สำรองตอน 13 พากย์ไทย

Yu-Gi-Oh! GX 1st Season เกมกลคนอัจฉริยะ ภาค 1 ตอนที่ 14 พากย์ไทย | สำรองตอน 14 พากย์ไทย

Yu-Gi-Oh! GX 1st Season เกมกลคนอัจฉริยะ ภาค 1 ตอนที่ 15 พากย์ไทย | สำรองตอน 15 พากย์ไทย

Yu-Gi-Oh! GX 1st Season เกมกลคนอัจฉริยะ ภาค 1 ตอนที่ 16 พากย์ไทย | สำรองตอน 16 พากย์ไทย

Yu-Gi-Oh! GX 1st Season เกมกลคนอัจฉริยะ ภาค 1 ตอนที่ 17 พากย์ไทย | สำรองตอน 17 พากย์ไทย

Yu-Gi-Oh! GX 1st Season เกมกลคนอัจฉริยะ ภาค 1 ตอนที่ 18 พากย์ไทย | สำรองตอน 18 พากย์ไทย

Yu-Gi-Oh! GX 1st Season เกมกลคนอัจฉริยะ ภาค 1 ตอนที่ 19 พากย์ไทย | สำรองตอน 19 พากย์ไทย

Yu-Gi-Oh! GX 1st Season เกมกลคนอัจฉริยะ ภาค 1 ตอนที่ 20 พากย์ไทย | สำรองตอน 20 พากย์ไทย

Yu-Gi-Oh! GX 1st Season เกมกลคนอัจฉริยะ ภาค 1 ตอนที่ 21 พากย์ไทย | สำรองตอน 21 พากย์ไทย

Yu-Gi-Oh! GX 1st Season เกมกลคนอัจฉริยะ ภาค 1 ตอนที่ 22 พากย์ไทย | สำรองตอน 22 พากย์ไทย

Yu-Gi-Oh! GX 1st Season เกมกลคนอัจฉริยะ ภาค 1 ตอนที่ 23 พากย์ไทย | สำรองตอน 23 พากย์ไทย

Yu-Gi-Oh! GX 1st Season เกมกลคนอัจฉริยะ ภาค 1 ตอนที่ 24 พากย์ไทย | สำรองตอน 24 พากย์ไทย

Yu-Gi-Oh! GX 1st Season เกมกลคนอัจฉริยะ ภาค 1 ตอนที่ 25 พากย์ไทย | สำรองตอน 25 พากย์ไทย

Yu-Gi-Oh! GX 1st Season เกมกลคนอัจฉริยะ ภาค 1 ตอนที่ 26 พากย์ไทย | สำรองตอน 26 พากย์ไทย

Yu-Gi-Oh! GX 1st Season เกมกลคนอัจฉริยะ ภาค 1 ตอนที่ 27 พากย์ไทย | สำรองตอน 27 พากย์ไทย

Yu-Gi-Oh! GX 1st Season เกมกลคนอัจฉริยะ ภาค 1 ตอนที่ 28 พากย์ไทย | สำรองตอน 28 พากย์ไทย

Yu-Gi-Oh! GX 1st Season เกมกลคนอัจฉริยะ ภาค 1 ตอนที่ 29 พากย์ไทย | สำรองตอน 29 พากย์ไทย

Yu-Gi-Oh! GX 1st Season เกมกลคนอัจฉริยะ ภาค 1 ตอนที่ 30 พากย์ไทย | สำรองตอน 30 พากย์ไทย

Yu-Gi-Oh! GX 1st Season เกมกลคนอัจฉริยะ ภาค 1 ตอนที่ 31 พากย์ไทย | สำรองตอน 31 พากย์ไทย

Yu-Gi-Oh! GX 1st Season เกมกลคนอัจฉริยะ ภาค 1 ตอนที่ 32 พากย์ไทย | สำรองตอน 32 พากย์ไทย

Yu-Gi-Oh! GX 1st Season เกมกลคนอัจฉริยะ ภาค 1 ตอนที่ 33 พากย์ไทย | สำรองตอน 33 พากย์ไทย

Yu-Gi-Oh! GX 1st Season เกมกลคนอัจฉริยะ ภาค 1 ตอนที่ 34 พากย์ไทย | สำรองตอน 34 พากย์ไทย

Yu-Gi-Oh! GX 1st Season เกมกลคนอัจฉริยะ ภาค 1 ตอนที่ 35 พากย์ไทย | สำรองตอน 35 พากย์ไทย

Yu-Gi-Oh! GX 1st Season เกมกลคนอัจฉริยะ ภาค 1 ตอนที่ 36 พากย์ไทย | สำรองตอน 36 พากย์ไทย

Yu-Gi-Oh! GX 1st Season เกมกลคนอัจฉริยะ ภาค 1 ตอนที่ 37 พากย์ไทย | สำรองตอน 37 พากย์ไทย

Yu-Gi-Oh! GX 1st Season เกมกลคนอัจฉริยะ ภาค 1 ตอนที่ 38 พากย์ไทย | สำรองตอน 38 พากย์ไทย

Yu-Gi-Oh! GX 1st Season เกมกลคนอัจฉริยะ ภาค 1 ตอนที่ 39 พากย์ไทย | สำรองตอน 39 พากย์ไทย

Yu-Gi-Oh! GX 1st Season เกมกลคนอัจฉริยะ ภาค 1 ตอนที่ 40 พากย์ไทย | สำรองตอน 40 พากย์ไทย

Yu-Gi-Oh! GX 1st Season เกมกลคนอัจฉริยะ ภาค 1 ตอนที่ 41 พากย์ไทย | สำรองตอน 41 พากย์ไทย

Yu-Gi-Oh! GX 1st Season เกมกลคนอัจฉริยะ ภาค 1 ตอนที่ 42 พากย์ไทย | สำรองตอน 42 พากย์ไทย

Yu-Gi-Oh! GX 1st Season เกมกลคนอัจฉริยะ ภาค 1 ตอนที่ 43 พากย์ไทย | สำรองตอน 43 พากย์ไทย

Yu-Gi-Oh! GX 1st Season เกมกลคนอัจฉริยะ ภาค 1 ตอนที่ 44 พากย์ไทย | สำรองตอน 44 พากย์ไทย

Yu-Gi-Oh! GX 1st Season เกมกลคนอัจฉริยะ ภาค 1 ตอนที่ 45 พากย์ไทย | สำรองตอน 45 พากย์ไทย

Yu-Gi-Oh! GX 1st Season เกมกลคนอัจฉริยะ ภาค 1 ตอนที่ 46 พากย์ไทย | สำรองตอน 46 พากย์ไทย

Yu-Gi-Oh! GX 1st Season เกมกลคนอัจฉริยะ ภาค 1 ตอนที่ 47 พากย์ไทย | สำรองตอน 47 พากย์ไทย

Yu-Gi-Oh! GX 1st Season เกมกลคนอัจฉริยะ ภาค 1 ตอนที่ 48 พากย์ไทย | สำรองตอน 48 พากย์ไทย

Yu-Gi-Oh! GX 1st Season เกมกลคนอัจฉริยะ ภาค 1 ตอนที่ 49 พากย์ไทย | สำรองตอน 49 พากย์ไทย

Yu-Gi-Oh! GX 1st Season เกมกลคนอัจฉริยะ ภาค 1 ตอนที่ 50 พากย์ไทย | สำรองตอน 50 พากย์ไทย

Yu-Gi-Oh! GX 1st Season เกมกลคนอัจฉริยะ ภาค 1 ตอนที่ 51 พากย์ไทย | สำรองตอน 51 พากย์ไทย

Yu-Gi-Oh! GX 1st Season เกมกลคนอัจฉริยะ ภาค 1 ตอนที่ 52 พากย์ไทย จบภาค SS1 | สำรองตอน 52 พากย์ไทย

ประเภท :
Action Comedy Fantasy Game Shounen